Etusivu » Info » Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Kävijärekisteri | Uutiskirjerekisteri

 

Tampereen Messut Oy:n kävijärekisteri

Tietosuojaseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
(seloste päivitetty 5.3.2018)

 

1. Rekisterinpitäjä

Tampereen Messut Oy
Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere
puh. 0207 701 200
y-tunnus: 0155043-4

2. Rekisteriasioita hoitava taho

Tampereen Messut Oy / Asiakaspalvelu
Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere
puh. 0207 701 222
asiakaspalvelu@tampereenmessut.fi

 

3. Rekisterin nimi
Tampereen Messut Oy:n kävijärekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kävijärekisterin tiedot kerätään kävijän antamista tiedoista kävijärekisteröinnin yhteydessä. Rekisterin tietoja käytetään tapahtuman kävijämarkkinointiin, kävijälaskentaan ja kävijätutkimusten tekemiseen. Rekisterin asiakastietoja voidaan käyttää kävijäprofilointiin, sähköiseen suoramarkkinointiin sekä markkinointitoimenpiteiden kohdentamiseen myös tulevissa vastaavan kaltaisissa tapahtumissa.

 

Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät tapahtumaan ilmoittautumi­seen, rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn ilmoittautumista eikä sitoutua tapahtu­maan osallistumista koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.

 

5. Rekisterin tietosisältö
Kävijän yhteystiedot ja muut tapahtumakohtaisesti annetut profilointitiedot sekä tapahtumakohtaiset aikaleimat

 

6. Tietojen luovutus
Rekisteritietoja voidaan jakaa Tampereen Messut-konsernin sisällä sekä Tampereen Messut Oy:n alihankkijoiden kanssa. Tampereen Messut Oy voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn yrityksen ulkopuolisille yhteistyökumppaneille. Mikäli näytteilleasettaja on lukenut kävijän tiedot rintamerkistä omalla osastollaan, luovutamme rekisteröintitiedot näytteilleasettajalle näiden kävijäluentojen perusteella. Tiedot voidaan myös luovuttaa näytteilleasettajalle, mikäli kävijä on rekisteröitynyt messuille kyseisen näytteilleasettajan lähettämän kutsun kautta.

 

7. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään kävijän tapahtumasisäänpääsyn mahdollistamiseksi sekä tulevien vastaavan kaltaisten tapahtumien kävijämarkkinoinnin suorittamiseksi. Mikäli kävijä pyytää tietojensa poistamista ennen tapahtumaa, johon hän on rekisteröitynyt, myös tapahtumaan ilmoittautuminen raukeaa. Kävijärekisterin henkilötiedot poistetaan kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut.

 

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin yhteys- ja asiakastiedot saadaan kävijäksi rekisteröinnin syntyessä.

 

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Kävijärekisteristä ei luovuteta tai siirretä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Järjestelmä on suojattu teknisin ratkaisuin.

 

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta 2).

 

12. Tiedon korjaaminen 
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan tahoon tiedon korjaamiseksi (ks. kohta 2).

 

13. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia henkilötietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta 2).

 

14. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Tampereen Messut Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Tampereen Messut Oy suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

 

Tampereen Messut Oy:n uutiskirjeentilaajarekisteri

Tietosuojaseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
(seloste päivitetty 14.3.2018)

 

1. Rekisterinpitäjä

Tampereen Messut Oy
Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere
puh. 0207 701200
y-tunnus: 0155043-4

2. Rekisteriasioita hoitava taho

Tampereen Messut Oy / Asiakaspalvelu
Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere
puh. 0207 701222
asiakaspalvelu@tampereenmessut.fi

 

3. Rekisterin nimi
Tampereen Messut Oy:n uutiskirjeentilaajarekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään Tampereen Messut Oy:n uutiskirjeiden lähettämiseen.

 

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan yhteystiedot sekä muita asiakkaan antamia profilointitietoja

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin yhteys- ja asiakastiedot saadaan asiakkaan tekemän uutiskirjeentilauksen yhteydessä.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Uutiskirjeentilaajarekisteristä ei luovuteta tai siirretä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Järjestelmä on suojattu teknisin ratkaisuin.

 

9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta 2).

 

10. Tiedon korjaaminen 
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan tahoon tiedon korjaamiseksi (ks. kohta 2).

 

11. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia henkilötietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta 2).


12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Tampereen Messut Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Tampereen Messut Oy suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Yhteystiedot
Saapuminen toimistolle
Yritys
Asiakaspalvelu
Henkilökunta
Messujen tarina
Hallitus
Rekrytointi
Palaute
Uutiskirje
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus
Tietosuojaseloste

 

OTA YHTEYTTÄ

Asiakaspalveluun

p. 0207 701 222

(arkisin 8–16)