Etusivu » Kävijälle » Koulutusvähennys

Hyödynnä messukäynti henkilöstön koulutuspäivänä

 

Mikä on koulutusvähennys?

Koulutusvähennys on vuonna 2014 voimaan tullut yrittäjän verotuksessa tekemä laskennallinen lisävähennys, joka ei vaikuta työntekijöiden koulutuksesta aiheutuvien kustannusten vähennysoikeuteen, vaan ne ovat verotuksessa vähennyskelpoisia kuten aiemminkin. Koulutusvähennys on laskennallisesti noin puolet koulutusajan palkkakuluista ja se on mahdollista saada enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohden/vuosi. Vähimmäismäärä on yksi kokonainen (6 h) koulutuspäivä.  

 

Millaiset yrittäjät voivat etua hyödyntää?

 • KYLLÄ: Elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittava työnantaja
 • EI: Yhdistykset, säätiöt, yliopistot, kotitaloustyönantajat 

 

Millaisia työntekijöitä etu koskee?  

 • KYLLÄ: Kokopäiväiset työntekijät, osa-aikaiset työntekijät, määräaikaiset työntekijät
 • EI: Vuokratyöntekijät, sellainen työntekijä, jonka palkkakustannuksiin on verovuonna myönnetty palkkatukea, sellainen yrittäjä, joka ei ole yrityksensä työntekijä, sellainen toimitusjohtaja, joka ei ole työsuhteessa

 

Edellytykset 

 • Perustuu työnantajan laatimaan koulutussuunnitelmaan
 • Liittyy työntekijän nykyisiin tai tuleviin työtehtäviin
 • Ylläpitää ja edistää työntekijän ammatillista osaamista
 • Koulutuksen on oltava työaikana ja koulutusajalta on maksettava palkkaa
 • Oltava työnantajan järjestämää
 • Koulutukseen käytetty aika on voitava todentaa.Messukäynnin keston on oltava 6 tuntia, tai osana isompaa koulutuskokonaisuutta vähintään 1 tunti.

 

Miten koulutusvähennys lasketaan? 

 • Kertomalla yrityksen työntekijöiden keskimääräinen päiväpalkka koulutusvähennykseen oikeuttavien koulutuspäivien lukumäärällä ja jakamalla näin saatu tulo kahdella 
 • Vähennystä haetaan veroilmoituksessa lomakkeella 79 tai 79A
 • Työntekijäkohtaisia selvityksiä ja koulutussuunnitelmaa ei tarvitse liittää veroilmoitukseen.

Lomake 79
Lomake 79A

 

 


 

 
Ammattimessujen hyödyntämisestä veroetua yritykselle

 

22.10.2015

Yritysten kannattaisi käyttää ammattimessuja nykyistä enemmän hyödyksi henkilöstönsä koulutuksissa. Harva tietää, että verottaja kannustaa yrityksiä tähän ylimääräisellä laskennallisella verovähennyksellä. 

 

Koulutusvähennys koskee kaikkia elinkeino- tai maataloustoimintaa harjoittavia työnantajia. 

 

Veroedun saa, kun messukäynti on osa työnantajan koulutussuunnitelmaa, liittyy työntekijän ammatillisen osaamisen edistämiseen ja on työntekijän palkallista työaikaa. Messukäynnin tulee kestää vähintään kuusi tuntia. Myös vähintään tunnin kestävä messuvierailu käy jos se on osa etukäteen suunniteltua koulutuskokonaisuutta, jonka kokonaiskesto on vähintään kuusi tuntia. 

 

Nämä edellytykset täyttyvät ammattitapahtumissa helposti, sillä tavallisesti ammattimessut tarjoavat laajan näyttelyn ja kymmenien tai jopa satojen yrityskontaktien ohella runsaasti ajankohtaisseminaareja, tietoiskuja, tapaamismahdollisuuksia ja muuta ohjelmaa. Ammattimessut ovat läpileikkaus oman toimialan tilanteeseen ja tehokas verkostoitumispaikka samaa työtä tekevien kollegojen kesken. Lisäksi messut ovat tehokas rekrytointipaikka. Suosituimmat ammattitapahtumat keräävät Suomessakin vuosittain kymmeniä tuhansia messuvieraita. 

 

Koulutusvähennyksestä tehdään verottajalle selvitys omalla lomakkeellaan. Sen jälkeen verohallinto arvioi tapauskohtaisesti edellytysten täyttymisen. Vastuu vähennysten oikeellisuudesta on aina työnantajalla. 

 

Verohallinnon ohje koulutusvähennyksen perusteista ja laskentatavoista

 Lisätietoja:
Messujärjestäjien Unioni ry, sihteeri Reija Könönen (Osuuskunta Suomen Messut), puh. 050 560 4614, reija.kononen[at]messukeskus.com 

 

Messujärjestäjien Unioni ry perustettiin 1996 edistämään messumarkkinointia ja alan yhteistoimintaa. Yhdistyksen jäseniä ovat Suomen Messut Osuuskunta, Tampereen Messut Oy, Turun Messukeskus Oy, Lahden Messut Oy, Jyväskylän Messut Oy, Pohjois-Suomen Messut ry., Expomark Oy, Pohjanmaan Expo Oy, Suomen Asuntomessut Osuuskunta ja Helsingin Messut Oy Wanha Satama.

Tapahtumakalenteri
Saapuminen
Sisäänpääsy ja palvelut »
Pysäköinti
Ravintolat
Turvallisuusohjeet
Majoitus
Koulutusvähennys

OTA YHTEYTTÄ

Asiakaspalveluun

p. 0207 701 222

asiakaspalvelu[at]tampereenmessut.fi