Käytämme sivustolla evästeitä parhaan mahdollisen käyttökokemuksen tarjoamiseksi. Lue lisää tietosuojastammeSelvä

Etusivu » Näytteilleasettajalle » Ohjeet rakentajille

Ohjeet rakentajille

Extranet on tärkein työkalusi kaikissa näytteilleasettaja-­asioissa, tutustu sen sisältöön huolella.

 

Ajoneuvolla ajaminen halliin

Autolla ajaminen halliin on sallittu ainoastaan tiettyinä rakennus-­ ja purkupäivinä, varmistathan tämän etukäteen Extranet-palvelusta. Tämä tieto kerrotaan myös näytteilleasettajan viimeisessä tiedotteessa. Muuna aikana autolla ajo halliin on kielletty. Auton tyhjäkäynti hallissa on kielletty.


Ajaa saa ainoastaan hallin lastausalueelle, josta tavaroiden purkamisen jälkeen auto tulee siirtää välittömästi asian mukaiselle paikalle pysäköintialueelle. Ajoneuvolla ajo A-­, B-­ ja D-­hallin urheilupinnoitteella on sallittu matoilla suojatulla alueella.


Säännökset ajoneuvolla ajosta halliin voivat vaihdella tapahtumittain. Tavaroiden kuljetukseen on varattu lava-­ ja pumppukärryjä.

 


 

Kuljetuskaluston säilyttäminen

Kuljetuskaluston säilyttäminen pysäköintialueella on sallittu vain tätä varten osoitetussa paikassa. Hallien sisäänkäyntien edustalla ja D-­hallin seinustalla olevalla torikivialueella on raskailla ajoneuvoilla ajo sekä pysäköinti kielletty.

 


 

Trukkipalvelut

Messualueella on käytettävissä trukki (nostot alle 2 500 kg), jonka kuljetuksesta vastaa alihankkijamme Suomen Messulogistiikka Oy. Trukkipalvelun voitte tilata paikan päällä näyttelytoimistosta tai ovimiehiltä. Trukkipalvelun tuottaja veloittaa näytteilleasettajaa palvelusta messujen jälkeen voimassaolevan hinnaston mukaan.


Kevyemmän tavaran kuljetusta varten alueella on tavarakärryjä. Varauduttehan tilaamaan trukkipalvelun myös tavarantoimittajillenne, mikäli toimitus tehdään Tampereen Messu-­ ja Urheilukeskukseen.

 


 

Osastojen rakentaminen

 

Messuosaston rakentamisen saa aloittaa, kun näyttelypaikkavuokra on suoritettu.


Valmisosastot

Valmisosastoon kuuluu valkoiset taka-­ ja sivuseinät, otsalauta ilman tekstejä, osaston siivous kaikkina messupäivinä, sähköt, valaisimet ja sininen matto. Kulmaosastoissa kulma on avoin, ellei toisin sovita. Valmisosastot ovat hallissa valmiiksi rakennettuina viimeisenä rakennuspäivänä klo 8.00 mennessä, jonka jälkeen voi alkaa somistamaan osastoa. Mikäli tarvitsette valmisosastoon muutoksia tai lisävarusteita, tulee tilaukset tehdä Extranet-palvelussa määräpäivään mennessä.

Näyttelyrakenteiden tai vuokrakalusteiden korjaamisesta, uusimisesta tai puhdistamisesta veloitetaan messujen jälkeen mikäli huomataan, että ne ovat vahingoittuneet. Kaikki itse kiinnitetyt teipit ja liimat on poistettava messujen jälkeen. Expotec Oy:n hallitoimistosta on saatavilla ripustuskoukkuja, joilla voi ripustaa ilman seiniin kiinnitystä.


Mikäli haluatte toteuttaa sähköistyksen oman suunnitelmanne eikä valmisosaston vakiosähköistyksen mukaisesti, toimittakaa sähköpiirros hyvissä ajoin ennen messujen rakentamisen alkua tapahtumajärjestäjän sähköurakoitsijalle. Mikäli näin ei ole tehty ja valmisosastoa joudutaan muuttamaan, sähköurakoitsija veloittaa näytteilleasettajaa 
muutoksesta tuntiveloituksen perusteella.


Osaston rakenteet – matto
Näytteilleasettajan tulee varustaa koko osasto matolla. Maton tulee olla paloa levittämätön (luokka L). Maton kiinnittäminen suoraan hallin lattiaan on kielletty.

 

Osaston rakenteet – seinät
Messuosasto on varustettava seinäkkeillä niiltä sivuiltaan, jotka rajoittuvat naapuriosastoon tai tekniseen tilaan. Jos osastollanne on tekniikkakaivo, on kaivo ympäröitävä seinärakenteilla ja jätettävä kulku kaivolle vapaaksi esim. ovi­- tai verhorakenteilla. Huomatkaa, että yhdestä kaivosta vedetään sähkö-­, vesi-­ ja viemäriliitännät useille eri osastoille. Näytteilleasettaja ei saa ilman naapuriosastonsa kanssa erikseen tehtyä sopimusta käyttää hyväkseen toisen näytteilleasettajan tai naapuriosaston rakentamia seiniä.


Osaston kattorakenne
Messuhallissa on automaattisammutusjärjestelmä. Tästä johtuen messuosastolle hyväksytään vain ritilä-­, harso-­ tai vastaava kattorakenne, jonka läpäisevyys on vähintään 50 %. Kankaan tulee olla palokyllästetty (syttymisherkkyysluokka 1).


Mikäli tuotteen esittely vaatii toisenlaista kattorakennetta (esim, teltat, asuntovaunut tai muut umpikatot), on osasto varustettava palovaroittimella ja 6 kg käsisammuttimella. Lisäksi sekä rakenteesta että tuotteesta on tehtävä selvitys järjestäjälle 30 vrk ennen tapahtuman alkua. Järjestäjä neuvottelee asiasta paloviranomaisen kanssa ja ilmoittaa siitä näytteilleasettajalle.


Ripustaminen ja kiinnittäminen hallin seiniin ja pilareihin
Mikäli osaston rakentaminen, somistaminen tai tuotteen esittely vaatii seiniin ja pilareihin kiinnitystä, on siitä sovittava tapahtuman järjestäjän kanssa 30 vrk ennen tapahtuman alkua. Kustannuksista ja kiinnitysmateriaalista vastaa näytteilleasettaja.


Ripustaminen kattoon
Hallin kattoon ripustaminen tehdään aina tapahtumajärjestäjän valtuuttaman alihankkijan toimesta, joka vastaa välineiden turvallisuudesta työturvallisuuslain mukaisesti. Ripustaminen on mahdollista vain tietyin paikoin A-­, C-­, D-­ ja E-­halleissa. B-­hallissa ripustaminen ei ole mahdollista.


Jatkokiinnityskorkeus voi olla maasta mitattuna 5-­9 metrin väliltä. Hinta sisältää tarvittavat ripustustarvikkeet ko. korkeudelle asti, johon näytteilleasettaja voi kiinnittää ripustuksensa. Näytteilleasettaja tilaa ripustuksen omalla kustannuksellaan tapahtumajärjestäjältä erillistä lomaketta käyttäen. Mukaan on liitettävä tarkat tiedot ja piirrokset ripustussuunnitelmasta. Tiedot tulee toimittaa 30 vrk ennen tapahtuman alkua. Tapahtumajärjestäjä hyväksyy ripustussuunnitelman, tarkistaa onko ripustaminen valitussa paikassa mahdollista ja välittää tiedot sekä tilauksen edelleen alihankkijalle. Alihankkija laskuttaa suoraan näytteilleasettajaa.


Rakennekorkeuden ylitys
Näyttelyrakenteiden vakio-/minimikorkeus on 250 cm. Kaikille korkeuden ylittäville seinä-­ ja somistusratkaisuille on saatava järjestäjältä etukäteislupa. Suunnitelmia koskevat piirustukset on toimitettava 30 vrk ennen tapahtuman alkua tapahtumajärjestäjälle.


Vakiokorkeuden ylittävät rakennelmat on sijoitettava vähintään yhden metrin päähän naapuriosastosta. Mikäli vakiokorkeuden ylittävät rakennelmat ovat lähempänä kuin yksi metri naapuriosastolta, tulee naapurilta pyytää lupa ylikorkeaan rakenteeseen. Rakennelmat, jotka ylittävät 250 cm, tulkitaan lisämainostilaksi ja niistä veloitetaan messukohtainen maksu.


Kaksikerroksiset näyttelyrakenteet
Kaksikerroksisten näyttelyrakenteiden suunnitelmat on esitettävä messujärjestäjälle kolmena kappaleena 30 vrk ennen tapahtuman alkua. Rakenteen tulee olla hyväksytty 2­-kerrosrakenteeksi. Suunnittelussa on huomioitava, että kaksikerroksisen osaston osan on sijaittava vähintään kahden metrin etäisyydellä naapuriosaston rajasta.


Mikäli toisessa kerroksessa oleskelee ihmisiä, on kerros varustettava kaikilta sivuiltaan tukevilla seinillä tai rakennusmääräysten mukaisilla kaiteilla. Kaiteen minimikorkeus on yksi metri. Toisen kerroksen pinta-­alasta peritään 50 % lattiatilan neliövuokrasta. Toisen kerroksen alle jäävä osa on varustettava palovaroittimella ja 12 kg käsisammuttimella.


Otsalauta, osastonumerot ja käytävämerkinnät
Osaston etureunaan voi sijoittaa otsalaudan, jossa voi olla yrityksen nimi ja/tai logo.Tapahtumajärjestäjällä on oikeus kiinnittää näyttelyosaston etureunaan osastonumero sekä käytävätunnus, joka voi olla numero, kirjain tai jokin muu tunnus.


Painorajoitukset

A-­halli: 1000 kg/m²
B-­halli: 1000 kg/m²
C-­halli: 2000 kg/m²
D-­halli: 500 kg/m²
E-­halli: 1000 kg/m²

 

Sähkövirta ja yösähkö
Halleissa olevissa sähköverkoissa ei ole varmennettua verkkoa. Mikäli näytteilleasettajalla on käytössään laitteita, jotka tarvitsevat sähköä myös messujen aukioloajan ulkopuolella, asiasta on mainittava sähkötilauksen yhteydessä.


Maalaus

Jos messutiloissa maalataan, on lattia ja ympäristö ehdottomasti suojattava. Maalausvälineiden pesu on kielletty WC-­ ja huoltotiloissa. Näytteilleasettaja vastaa maalijätteiden, tyhjien astioiden ja välineiden asianmukaisesta hävittämisestä.

 


 

Paloturvallisuus ja muut turvallisuussäännöt


Paloturvallisuus
Jos sisäosastollanne on ajoneuvo muulloin kuin messujen aukioloaikoina, varmistakaa, että virta on katkaistu päävirtakytkimestä tai akkukaapelit irrotettu. Polttoainetta saa olla ajoneuvon tankissa.


Avotuli
Avotulen käyttö tapahtumissa on kielletty. Avotulilaitteiksi katsotaan laitteet, joissa tuli tai liekki palaa laitteen ulkopuolella kuten esim. kaasuliedet, keittimet, öljylamput, kynttilät tai vastaavat. Erikoislupa voidaan myöntää, mikäli kyseessä on hitsaus, polttoleikkaus, leikkaus tai muu vastaavanlainen esitys, josta aiheutuu kipinöintiä. Lupahakemus on toimitettava järjestäjälle toiminta-­ ja turvarakenneselvityksineen 30 vrk ennen messujen alkamista. Luvasta neuvotellaan aina pelastuslaitoksen kanssa.


Tulityöt
Halleissa ei ole vakituista tulityöpaikkaa. Kaikki halleissa tehtävät tulityöt ovat luvanvaraisia. Tulityöluvan myöntää Tampereen Messujen tekninen päällikkö, jolle tulee tehdä selvitys asiasta. Tulityöntekijältä vaaditaan tulityökortti. Tulitöiden osalta noudatetaan suojeluohjeita tulityöt sekä kattotulityöt. Tarvittaessa, ottakaa yhteys tapahtumajärjestäjään. 

 

Hallien teknisiä tiloja ei saa käyttää varastointitiloina.

Referenssit
Tarjouspyyntö
Käytännön ohjeita »
Ohjeet rakentajille »
Valmisosasto
Extranet
Rakennus- ja purkuajat
Näytteilleasettajapalvelut
Lisänäkyvyyspalvelut
Näyttelytekniikan tilauslomakkeet »
Materiaalipankki
Viestintäohje
Majoitus
Sopimusehdot

OTA YHTEYTTÄ

Asiakaspalveluun

p. 0207 701 222

(arkisin 9–15) 

asiakaspalvelu[at]tampereenmessut.fi