Etusivu » Näytteilleasettajalle » Ohjeet rakentajille

Rakennus- ja turvallisuusohjeet

Extranet on tärkein työkalusi kaikissa näytteilleasettaja-­asioissa, tutustu sen sisältöön huolella.

 


 

Osastojen rakentaminen

 

Messuosaston rakentamisen saa aloittaa, kun näyttelypaikkavuokra on suoritettu.

 

Rakennus- ja purkuaika

Osasto tulee rakentaa ja purkaa messukohtaisesti määriteltynä ajankohtana. Rakennus- ja purkuajoista poikkeamisesta laskutetaan 50 €/tunti + ALV.

 

Osaston rakenteet – matotus
Näytteilleasettajan tulee varustaa koko osasto matolla. Maton tulee olla paloa levittämätön (luokka L). Maton kiinnittäminen suoraan hallin lattiaan on kielletty.

 

Osaston rakenteet – seinät
Messuosasto on varustettava seinäkkeillä niiltä sivuiltaan, jotka rajoittuvat naapuriosastoon tai tekniseen tilaan. Jos osastollanne on tekniikkakaivo, on kaivo ympäröitävä seinärakenteilla ja jätettävä kulku kaivolle vapaaksi esim. ovi­- tai verhorakenteilla. Huomatkaa, että yhdestä kaivosta vedetään sähkö-­, vesi-­ ja viemäriliitännät useille eri osastoille. Näytteilleasettaja ei saa ilman naapuriosastonsa kanssa erikseen tehtyä sopimusta käyttää hyväkseen toisen näytteilleasettajan tai naapuriosaston rakentamia seiniä.

 

Mikäli olette tilanneet seinärakenteita tai vuokrakalusteita Tampereen Messujen kautta, huomioittehan, että niiden korjaamisesta, uusimisesta tai puhdistamisesta veloitetaan messujen jälkeen, mikäli huomataan että ne ovat vahingoittuneet. Kaikki itse kiinnitetyt teipit ja liimat on poistettava messujen jälkeen. Expotec Oy:n hallitoimistosta on saatavilla ripustuskoukkuja, joilla voi ripustaa ilman seinäkiinnitystä.


Osaston kattorakenne
Messuhallissa on automaattisammutusjärjestelmä. Tästä johtuen messuosastolle hyväksytään vain ritilä-­, harso-­ tai vastaava kattorakenne, jonka läpäisevyys on vähintään 50 %. Kankaan tulee olla palokyllästetty (syttymisherkkyysluokka 1).


Mikäli tuotteen esittely vaatii toisenlaista kattorakennetta (esim, teltat, asuntovaunut tai muut umpikatot), on osasto varustettava palovaroittimella ja 6 kg käsisammuttimella. Lisäksi sekä rakenteesta että tuotteesta on tehtävä selvitys järjestäjälle 30 vrk ennen tapahtuman alkua. Järjestäjä neuvottelee asiasta paloviranomaisen kanssa ja ilmoittaa siitä näytteilleasettajalle.


Ripustaminen ja kiinnittäminen hallin seiniin ja pilareihin
Mikäli näyttelyosaston rakentaminen, somistaminen tai tuotteen esittely vaatii seiniin ja pilareihin kiinnitystä, on siitä sovittava tapahtuman järjestäjän kanssa 30 vrk ennen tapahtuman alkua. Kustannuksista ja kiinnitysmateriaalista vastaa näytteilleasettaja.


Kattoripustaminen
Hallin kattoon ripustaminen tehdään aina Tampereen Messut Oy:n valtuuttaman ripustusalihankkijan toimesta, joka laskuttaa suoraan näytteilleasettajaa. Näytteilleasettaja tilaa ripustuksen omalla kustannuksellaan jäjrestäjältä erillistä lomaketta käyttäen. Mukaan on liitettävä tarkat tiedot ja piirrokset ripustussuunnitelmasta. Tiedot tulee toimittaa 30 pv ennen näyttelyn alkua Tampereen Messut Oy:lle, joka hyväksyy ripustussuunnitelman, tarkistaa onko ripustaminen ko. paikassa mahdollista ja välittää tiedot edelleen valtuuttamalleen ripustajalle. Ripustusalihankkija vastaa välineiden turvallisuudesta työturvallisuuslain mukaisesti. Ripustaminen on mahdollista vain tietyin paikoin A-­, C-­, D-­ ja E-­halleissa. B-­hallissa ripustaminen ei ole mahdollista. Jatkokiinnityskorkeus voi olla maasta mitattuna 5-­9 metrin väliltä. Hinta sisältää tarvittavat ripustustarvikkeet ko. korkeudelle asti, johon näytteilleasettaja voi kiinnittää ripustuksensa.

 

Rakennekorkeuden (250 cm) ylitys
Näyttelyrakenteiden vakio-/minimikorkeus on 250 cm. Kaikille korkeuden ylittäville seinä-­ ja somistusratkaisuille on saatava järjestäjältä etukäteislupa. Suunnitelmia koskevat piirustukset on toimitettava 30 vrk ennen tapahtuman alkua tapahtumajärjestäjälle.


Ylikorkeat rakennelmat on sijoitettava yhden metrin päähän naapuriosastosta. Mikäli vakiokorkeuden ylittävät rakennelmat ovat lähempänä kuin yksi metri naapuriosastolta, tulee naapurilta pyytää lupa ylikorkeaan rakenteeseen.

 

Rakennelmat, jotka ylittävät 250 cm, ovat lisämainostilaa ja niistä laskutetaan messukohtainen maksu.


Kaksikerroksiset näyttelyrakenteet
Kaksikerroksisten näyttelyrakenteiden suunnitelmat on esitettävä messujärjestäjälle 30 vrk ennen tapahtuman alkua. Rakenteen tulee olla hyväksytty kaksikerrosrakenteeksi. Suunnittelussa on huomioitava, että kaksikerroksisen osaston osan on sijaittava vähintään kahden metrin etäisyydellä naapuriosaston rajasta.


Mikäli toisessa kerroksessa oleskelee ihmisiä, on kerros varustettava kaikilta sivuiltaan tukevilla seinillä tai rakennusmääräysten mukaisilla kaiteilla. Kaiteen minimikorkeus on yksi metri. Toisen kerroksen pinta-­alasta peritään 50 % lattiatilan neliövuokrasta. Toisen kerroksen alle jäävä osa on varustettava palovaroittimella ja 12 kg käsisammuttimella.


Otsalauta, osastonumerot ja käytävämerkinnät
Osaston etureunaan voi sijoittaa otsalaudan, jossa voi olla yrityksen nimi ja/tai logo.Tapahtumajärjestäjällä on oikeus kiinnittää näyttelyosaston etureunaan osastonumero sekä käytävätunnus, joka voi olla numero, kirjain tai jokin muu tunnus.


Hallien painorajoitukset

A-­halli: 1000 kg/m²
B-­halli: 1000 kg/m²
C-­halli: 2000 kg/m²
D-­halli: 500 kg/m²
E-­halli: 1000 kg/m²

 

Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen tekniset tiedot »

 

Sähkövirta ja yösähkö

Messuaikana osastokohtaiset sähköt ovat jatkuvasti päällä, myös yöaikaan, ilman erillistä tilausta.

 

Mikäli haluatte toteuttaa sähköistyksen oman suunnitelmanne mukaisesti, toimittakaa sähköpiirros hyvissä ajoin ennen messujen rakentamisen alkua messujärjestäjän sähköurakoitsijalle.


Maalaus

Jos messutiloissa maalataan, on lattia ja ympäristö ehdottomasti suojattava. Maalausvälineiden pesu on kielletty WC-­ ja huoltotiloissa. Näytteilleasettaja vastaa maalijätteiden, tyhjien astioiden ja välineiden asianmukaisesta hävittämisestä.

 

Hallien teknisiä tiloja ei saa käyttää varastointitiloina.

 


 

Paloturvallisuus ja muut turvallisuussäännöt


Ajoneuvojen paloturvallisuus
Jos sisäosastollanne on ajoneuvo muulloin kuin messujen aukioloaikoina, varmistakaa, että virta on katkaistu päävirtakytkimestä tai akkukaapelit irrotettu. Polttoainetta saa olla ajoneuvon tankissa.

 

Tulityöt ja avotuli

Avotulen käyttö tapahtumissa on kielletty. Avotulilaitteiksi katsotaan laitteet, joissa tuli tai liekki palaa laitteen ulkopuolella kuten esim. kaasuliedet, keittimet, öljylamput, kynttilät tai vastaavat. Erikoislupa voidaan myöntää, mikäli kyseessä on hitsaus, polttoleikkaus, leikkaus tai muu vastaavanlainen esitys, josta aiheutuu kipinöintiä.


Kaikki halleissa tehtävät tulityöt ovat luvanvaraisia ja tulityöntekijältä vaaditaan tulityökortti. Mikäli osastolla on esimerkiksi näytöksenä hitsausta tai muita tulitöitä, esittelyssä takka tms., on sille anottava erillinen tulityölupa, jonka myöntää Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen tekninen päällikkö. Tulitöiden osalta noudatetaan suojeluohjeita tulityöt sekä kattotulityöt.

 

Hitsauksessa huomioitavaa: Hitsauspiste tulee olla palamatonta materiaalia.
Lisäksi tulityön suorittajan on huomioitava lattian suojaus palamattomalla materiaalilla, savukaasun poisto, yleisön suojaus (tummennettu pleksi), alkusammutuskalusto; 2 kpl käsisammutin 43A 183B C, sammutuspeite ja palohanska.


Kaasupullot tulee olla kiinnitettyinä ketjulla. Työnsuorittajalla ja tulityönvartijalla tulee olla voimassa oleva tulityökortti. Tulityövartiointi tulee olla vähintään 1 tunti työn jälkeen.

 

Tutustu paloviranomaisen palotarkastusohjeeseen ja täytä tulitöiden ilmoituslomake.

 

Täytetty ilmoituslomake on palautettava tarkastettavaksi viimeistään 4 viikkoa ennen tapahtumaa osoitteeseen asiakaspalvelu@tampereenmessut.fi.

 

Tulityökohde tarkastetaan viimeisenä rakennuspäivänä paloviranomaisen ohjeet täyttäväksi, jonka jälkeen voidaan myöntää tulityölupa.

 

Tarvittaessa ottakaa yhteys Tampereen Messujen asiakaspalveluun: asiakaspalvelu@tampereenmessut.fi, p. 0207 701 222 (ma–pe klo 9–15).

 

Oman virtalähteen käyttö

Mikäli näytteilleasettaja suunnittelee käyttävänsä omaa virtalähdettä (kannettava akku tai vastaava, poislukien kannettavien tietokoneiden akut ja vastaavat) osastollaan sähköntarpeeseen, tulee se hyväksyttää järjestäjällä 30 vrk ennen rakennusajan alkua.

 

Kaasupallot

Jaettavat kaasupallot sisätiloissa ovat ehdottomasti kiellettyjä.

Referenssit
Tarjouspyyntö
Käytännön ohjeita »
Ohjeet rakentajille
Extranet
Rakennus- ja purkuajat
Näytteilleasettajapalvelut
Näyttelytekniikan tilauslomakkeet »
Materiaalipankki
Majoitus
Viestintäohje
Sopimusehdot

OTA YHTEYTTÄ

Asiakaspalveluun

p. 0207 701 222

asiakaspalvelu[at]tampereenmessut.fi